Over Nijboer Consultancy

Na een lange carrière in de dierentuinwereld heeft Dr. ing. Joeke Nijboer in juli 2015 Nijboer Consultancy opgericht. Zijn kennis en kunde in exotische diervoeding, plaagdierbeheersing en veiligheid wil hij nu gebruiken om bedrijven en organisaties verder te helpen. Zijn passie, kennis en ervaring die hij in bijna 40(!) jaar heeft opgedaan kan menig bedrijf of organisatie goed van pas komen. Zijn streven is dan ook om nog jaren bezig te zijn in deze wereld en veel uitdagende projecten aan te gaan.

 

Nijboer Consultancy kan onder andere helpen met advies, (re)organisatie, coördinatie en uitvoering met projecten op het gebied van exotische diervoeding, plaagdierbeheersing, ARBO-wetgeving en veiligheid. Door de veelzijdigheid van een dierentuin kan hij de daar opgedane ervaring ook gebruiken voor andere werkgebieden.

Voor meer informatie over zijn specialismen kunt u kijken  bij de heading vakgebieden.

Lees meer

De achtergrond van Joeke Nijboer

Na zijn HBO opleiding in Leeuwarden is Joeke Nijboer in 1977 bij de Stichting Koninklijke Rotterdamse Diergaarde (Diergaarde Blijdorp in Rotterdam)  gaan werken ter aanvulling van het kader en heeft hij zich daar in de loop der jaren met diverse werkzaamheden bezig gehouden. Hieronder vindt u een overzicht van zijn diverse bezigheden door de jaren heen, bestaan uit zowel werk- als opleidingservaring.

Werkervaring

Februari 1977- 1 juli 2015
Joeke Nijboer begon in 1977 bij Diergaarde Blijdorp. Hij zette daar het veterinair laboratorium op en was gedurende een groot aantal jaar verantwoordelijk voor de voedselinkoop. Toen hij daar werkte bekwaamde hij zich ook in het opstellen van dierenrantsoenen. Hier heeft hij zich in de loop van zijn carrière verder in gespecialiseerd, onder andere door vele voedingsonderzoeken te doen.

Tijdens zijn loopbaan bij de diergaarde bestond zijn werk uit meer dan alleen voeding. Zo heeft zich bijvoorbeeld ook bezig gehouden met dierenregistratie, (Arbo) veiligheid en plaagdierbestrijding. Hieronder vindt u een uitgebreid overzicht:

 • Opzetten en uitvoeren van het veterinair laboratoriumwerkzaamheden (parasitologie, bacteriologie, hematologie en urinologie) (1977 – 1989)
 • Reorganiseren inkoop en diervoeding
 • Inkopen diervoeding (1977 – 1999)
 • Leidinggeven aan het voedselmagazijn en tractie (7 medewerkers) (1977 -1999 en 2009 -2012)
 • Introduceren diervoedselprogramma’s (Animal Nutritionist, Zootrition, Fauna)
 • Opstellen dierrantsoenen (1977 – 2015)
 • Uitvoeren van voedingsonderzoek
 • Onderzoeken uitvoeren in  samenwerking met zowel nationale als internationale universiteiten en instellingen
 • Begeleiding studenten (ca 150 personen,  voornamelijk HBO en Universitair niveau)
 • Opzetten diervoedingsorganisaties (NVD-voedingsgroep, European Nutrition Group)
 • Organiseren voedingsconferenties en bijeenkomsten nationaal en internationaal
 • Opzetten European Zoo Nutrition Center (EZNC)
 • Coördineren Plaagdierbestrijding (1985 – 2015)
 • Coördineren stamboekprogramma van kroonduiven (1990 – 2001 en 2009 – 2010)
 • Bijhouden dieradministratie (ISIS:  1989 – 1991)
 • Coördineren greenteam en bijdrage leveren aan milieu verbeterende projecten binnen Diergaarde Blijdorp (2007 – 2012)
 • Coördineren van de ARBO wetgeving en veiligheidszaken binnen Diergaarde Blijdorp (2012 -2015)
 • Coördinatie veiligheids- en milieuverbeterende projecten (2013 – 2015: RI&E, LED, BHV, BMI en noodverlichting, keuringen, vergisting, afval)

1999 –heden

Hoofdredacteur Pest Control News

PEST CONTROL NEWS is een onafhankelijk vakblad voor de plaagdierbestrijdingsbranche en wordt verzonden naar alle bedrijven die gerelateerd zijn aan plaagdierbeheersing- en bestrijding in Nederland, België en Luxemburg. Het blad bevat up-to-date nieuws uit de branche, verslagen van evenementen in binnen- en buitenland, relevante technische informatie, praktische tips en interessante interviews.

Het magazine wordt 2 keer per jaar gepubliceerd in een oplage van +/- 1800 stuks

Opleidingen

Gepromoveerd aan de Veterinaire Faculteit in Utrecht (Dr.)

Met als onderwerp: “Fibre Intake and faeces quality in leaf-eating monkeys” met als promotor Prof. A.C. Beynen.

Milieukunde opleidingen

1975 – 1976 Van Hall Instituut in Groningen (applicatiecursus milieukunde)

1984- 1985   Hoger Uniediploma Milieubeheer (BsC)

Beide opleidingen zijn gericht op het vergaren van kennis over het milieu. Onderwerpen die daar aan de orde komen zijn o.a. milieuwetgeving, ecologie, water-, geluid- en luchtverontreiniging.

 

1986 Vakbekwaamheidsdiploma Ongediertebestrijding B

Naast de wetgeving kwam ook het veilige gebruik van biociden aan de orde. Ook werden alle voorkomende plaagdieren in Nederland behandeld.

1979   Medische analistenopleiding certificaat microbiologie en hematologie.

 

1972 – 1975   Bijzondere Hogere Landbouw School in Leeuwarden (Bsc)

De specialisaties tijdens die opleiding waren biochemie, veehouderij en bodemkunde.

2014 -2015    Middelbare VeiligheidsKundige opleiding in Vianen

Bij deze opleiding werd de ARBO-wetgeving uitvoerig behandeld. Deze opleiding heeft geleid tot het behalen van het VCAvol diploma, het preventiedeskundige- en het MVK-diploma.

1967 – 1972 Drachtster Lyceum (HAVO diploma)

1972 – 1975 Bijzondere Hogere Landbouw School in Leeuwarden (Bsc)

1975 – 1976 Van Hall Instituut in Groningen (applicatiecursus milieukunde)

1979 Medisch analisten opleiding in Rotterdam (deel microbiologie en hematologie)

1986 Vakbekwaamheidsdiploma ongediertebestrijding B

1982 – 1986 Hoger Uniediploma Milieubeheer (Bsc)

2006 Promotie Veterinaire Faculteit Utrecht (Dr.)

2014 – 2015 Middelbaar Veiligheidskunde in Vianen (VCAvol, Preventiekunde en MVK)

Waarom kiezen voor onze diensten?

R

Aan de top van het vakgebied

R

Bijna 40(!) jaar ervaring in het veld

R

Het totaalpakket voor uw bedrijf