Veiligheid

Veilig en gezond werken is belangrijk. Het verlaagt de kans op ongevallen, het geeft minder ziekteverzuim en men kan langer kan doorwerken. Bovendien is het beter is voor het milieu. Dit alles heeft tot gevolg dat een werknemer langer productief kan zijn. Dus zowel voor de werkgever als de werknemer is veilig werken van groot belang. De wetgevende regels die horen bij veilig werken zijn te vinden in de ARBO-wet. Elk bedrijf behoort conform deze wet te werken. Sancties op ongevallen die voorkomen hadden kunnen worden zijn dan ook fors.

Joeke Nijboer heeft in zijn tijd als KAM-Coördinator (Kwaliteit Arbo en Milieu) in Diergaarde Blijdorp (2013 – 2015) met alle aspecten van het veilig kunnen werken te maken gehad. Als KAM-coördinator was hij een spin in de organisatie die met alle aspecten van het bedrijf te maken kreeg. De opgedane ervaringen heeft hem tot een expert gemaakt op deze gebieden.

Wat kan Nijboer Consultancy bieden?

Veiligheid is binnen elke organisatie van groot belang. Nijboer Consultancy levert werk op maat voor uw bedrijf. Voor diverse zaken op het gebied van kwaliteit, Arbo en Milieu kunt u bij ons terecht: Hieronder ziet u een greep uit de mogelijkheden.

  • Opstellen RI&E voor bedrijven
  • Verbeteren van Kwaliteit, Arbo en Milieu gerelateerde zaken binnen bedrijven en organisaties
  • Uitvoeren van veiligheid en HACCP audits binnen bedrijven
  • Andere ARBO gerelateerde zaken, zoals het opstellen van voorschriften en andere documentatie

Voor meer informatie, vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met Joeke@NijboerConsultancy.nl

Om te zien wat Joeke Nijboer al heeft gedaan in dit vakgebied:

Klik hier

Werkzaamheden

  • KAM-coördinator (Kwaliteit, Arbo en Milieu) Diergaarde Blijdorp 2013 – 2015
  • Opstellen, bijhouden en implementeren van een RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie) met behulp van het programma BowTieXP.
  • Coördinatie installatie brandmeldinstallaties, nood- en vluchtwegaanduiding, cursussen, BHV, calamiteits- en ontruimingsplannen, duurzaamheidsprojecten (zoals afval, biovergisting), ARBO keuringen, HACCP restaurants
  • Aanvraag alle benodigde vergunningen voor Diergaarde Blijdorp
  • Organiseren en uitvoeren van Toolboxmeetingen